Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 6
Altyapı  › Laboratuarlar
Laboratuarlar

Merkezimizde Biyolojik bilimlerin, diğer disiplinlerle birlikte çalışarak Biyoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji alanlarında akademik eser ve ürün çıkarması için gerekli altyapı sunulmaktadır. Bunun için Bakterioloji, Maya, İleri Ökaryotlar, Küf mantarları, Protein Mühendisliği vb konuları içeren temel biyoloji laboratuarları dışında, merkezin amacını oluşturan ve biyolojik bilimlerin diğer temel bilimler ve mühendislik alanlarıyla kesişiminden doğan uygulamalı konuların çalışılabilmesini sağlayan, Fermantasyon, Çevre Biyoteknolojisi, Uygulama Laboratuarları, vb laboratuar altyapıları mevcuttur. Ayrıca Nanobiyoteknoloji ve disiplinlerarası diğer yeni konularda yapılan çalışmaları desteklemek için Biyobenzetim laboratuarı gibi laboratuarlar ve tüm bu çalışmaların çağı yakalayan bir kalitede gerçekleşmesini sağlamak için son teknoloji ile donatılmış ve çoğunluğu DPT İleri Teknolojiler Altyapı Projesi ile gerçekleştirilmiş, Enstrümantasyon, Karakterizasyon ve Mikroskopi laboratuarları mevcuttur.
       Merkezimizin diğer öenmli amacı endüstri-üniversite arakesitini sağlıklı ve verimli bir biçimde oluşturmaktır. Bunun için Merkezimizde Endüstriyel İşbirliği Laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuar endüstriyel uygulamalara altyapı desteği sağlamakta, bir yandan da uzmanlık gerektiren konularda endüstriye servis verebilmektedir. Altta katlar itibariyle laboratuarların dağılımı verilmiştir:


Üçüncü Kat Laboratuarları:
1.    Fermantasyon
2.    Çevre Biyoteknolojisi
3.    Kimyasal Hazırlama Odası
4.    Enstrümantasyon
5.    Maya
6.    Küf Mantarları
7.    Bakterioloji
8.    Biyobenzetim
 

İkinci Kat Laboratuarları:
1.    Uygulama Laboratuarı
2.    Endüstriyel İşbirliği Laboratuarı
 

Bodrum Katı:
1.    Protein Mühendisliği
2.    Moleküler Evrim
3.    Karakterizasyon
4.    İleri Ökaryotlar
5.    Sterilizasyon Odası
6.    Mikroskopi Odası
7.    Konfokal Mikroskopi Odası