Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 7
Altyapı  › Yazılımlar
Yazılımlar
  • Gaussian09  Kullanım alanları: Kuantum mekaniksel hesaplamalar (QM), kuantum mekanik/moleküler mekanik karma yöntemler (QM/MM)
  • Amber11 Kullanım alanı: Moleküler dinamik simülasyonları
  • Pymol  Kullanım alanı: Protein yapılarını görüntüleme
  • Molden Kullanım alanı: Görüntüleme
  • Spartan 02 ve Spartan 06  Kullanım alanı: Kuantum mekaniksel hesaplamalar
  • Hyperchem7 ve Hyperchem8 Kullanım alanı: Kuantum mekaniksel hesaplamalar, moleküler mekanik hesaplamaları
  • CHARMm 31b1 ve CHARMm 32b1 Kullanım alanı: Moleküler dinamik simülasyonları
  • Insight II Kullanım alanı: Moleküler dinamik simülasyonları
  • Discovery Studio Kullanım alanı: Moleküler dinamik simülasyonları.