Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 10
Hakkımızda  › Özgörüş ve Özgörev
Özgörüş ve Özgörev

Özgörev

  • Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji alanlarında disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırmalar yapmak
  • Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji alanlarında sektöre yönelik yeni ürün, yöntem ve hizmetler geliştirerek uzman bir kurum olmak
  • Üniversite ve sanayi arasında bir arayüzey birim olarak köprü görevi görmek

Özgörüş

Disiplinlerarası ve çok disiplinli çalışmalara yönelikMoleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji alanlarında uluslararası düzeyde akademik ve sanayiye yönelik yeni ve öncü bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapan lider bir mükemmelliyet merkezi olmak.