Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 6
Eğitim Faaliyetlerine Destek  › Lisans Eğitimine Destek
Lisans Eğitimine Destek
Lisans Öğrencilerine Destekler:
  • Merkez laboratuvarları araştırmanın yanısıra Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans öğrencilerinin bitirme ödevlerin gerçekleştirilmesine de gerek laboratuar altyapısı, gerekse bilgisayar yazılımı desteği sunulmaktadır.
  • İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans öğrencilerinin kurduğu Moleküler Biyoloji ve Genetik Klübü birçok faaliyetini Merkezimizde gerçekleştirmektedir. Klübün 2010 yılı içinde MOBGAM altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:
o   BIOMICS – 14 hafta boyunca haftada 1 gün klüp üyeleri (30 kişi) Moleküler Biyoloji ve Moleküler Genetik alanlarında kullanılan teknikleri öğrenmek ve bunları biyoinformatik alanıyla birleştirebilmek için eğitim programları düzenlemişlerdir
o   Haftasonu Sunumları: iki haftada bir Cumartesi günleri çeşitli konularda sunum ve gösterimler düzenlenmiştir.
o   Makale Çalışmaları: Her hafta Çarşamba günleri 1.5 saat süren güncel makale tartışmaları yapılmıştır.
o   Laboratuar Semineri: Nisan 2010 tarihinde 20 öğrencinin katılımı ile 10 saatlik bir faaliyet olarak düzenlenen bu seminer için MOBGAM altyapısı kullanılmıştır.
o   Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi: 27-31 Ağustos 2010 tarihinde düzenlenen kongre bünyesinde düzenlenen çalıştayların bir kısmı MOBGAM’da gerçekleştirilmiştir.