Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 8
Endüstriyel İlişkiler
Endüstriyel İlişkiler


İTÜ-MOBGAM Endüstriyel İlişkiler kapsamında aşağıda belirtilen amaç ve konularda çalışmalar yapmaktadır:

  • Moleküler Biyoloji, genetik, biyoteknoloji, nanobiyoteknoloji, yönlendirilmiş evrim (protein ve metabolizma mühendisliği), enzim teknolojisi, genetik mühendisliği, nörobiyoloji, biyobenzetim (biomimetics) biyomalzemeler, kombinatoriyel biyoloji, çevre biyoteknolojisi, moleküler modelleme, moleküler evrim, fonksiyonel genomik, proteomik alanlarında ülke düzeyinde en üst seviyeye ulaşarak lider bir konuma gelmek.
  • MOBGAM araştırma faaliyetlerini temel ve uygulamalı araştırmaları dengede tutacak şekilde düzenlemek ve yenilemek
  • Kendi kaynaklarını büyük ölçüde kendi yaratan bir kurum haline gelmek.
  • Sektör/üniversite işbirliği kurmak ve böylece sektör içinde her türlü bilgi alışverişini sağlamak, tartışma grupları yaratmak, sektörle ilgili her türlü bilgiyi ve bu bilgiye ulaşma yolları hakkında ilgili kişi ve kurumları yönlendirmek ve aydınlatmaktır.
  • Çeşitli sektör firmalarına danışmanlık ve proje yürütücülüğü hizmeti vermek.
  • Üniversite içerisindeki diğer bölümlerden Merkeze sunulan projelerde ortak çalışmalar yapmak.
  • Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarını sürdürmek.
  • Ar/Ge çıktılarına dayanan bir fikri mülkiyet hakkı ve patent dağarcığı oluşturmak.
  • Bilimsel yayın sayısı, kalitesi ve patent sayısı ile ilgili faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde ilk sırada yer almak.