Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 5
Eğitim Faaliyetlerine Destek  › Staj Olanakları
Staj Olanakları

Merkezimizde birçok değişik Üniversiteden lisans öğrencisi staj yapmaktadır. Staj başvuruları titizlikle incelenmekte ve olanaklar çerçevesinde stajerlere Merkez ve Bölüm laboratuvarlarında çalışma imkanı tanınmaktadır. 2010 yaz dönemlerinde merkezimizde teknik staj yapan öğrencilerin üniversitelerine göre dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.


Tablo 1. MOBGAM’da teknik staj yapan öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı (2010 Yaz)

Üniversite
Öğrenci sayısı
Ege Üniversitesi
2
Yeditepe Üniversitesi
2
İstanbul Teknik Üniversitesi
2
Marmara Üniversitesi
2
Bilkent Üniversitesi
1
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp
1
Trakya Üniversitesi
1
Hacettepe Üniversitesi
1
East Anglia University
1
Tahran University
1
TOPLAM
     14