Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 8
Hakkımızda  › Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Moleküler biyoloji ve genetik yöntemlerinin işlevsel mühendislik alanına uyarlanması, biyoteknolojik ve nanobiyoteknolojik çeşitli hedeflere uygulanabilecek çok önemli yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Biyolojik bilimler ve biyoteknolojideki hızlı gelişmeler, canlıların daha iyi anlaşılması ve moleküler düzeyde incelenebilmesi ile, ilaç tasarımı, biyolojik ve biyo-uyumlu malzemeler, biyo-elektronik gibi biyoteknolojinin çeşitli alanlarında kullanılabilecek nanomalzemelerin daha iyi ve etkin bir şekilde araştırılabilmesini sağlamıştır. Bu gibi çalışmaların desteklenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2004 yılında kurulmuş olan Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji- Biyoteknoloji ve Genetik Araştırmalar Merkezi (İTÜ-MOBGAM) bügüne araştırmacılarının ortak çabalarıyla, disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırmalar için eşsiz bir ortam sağlamaktadır.

Merkez’in çeşitli araştırma alanları bulunmaktadır. Bunlar moleküler biyo-benzetim, protein ve hücre mühendisliği, çevre biyoteknolojisi, moleküler modelleme, mikrobiyel fermentasyon ve nörobiyoloji olarak özetlenebilir. Araştırmalar; bakteriler, bakteriyofajlar, maya ve küf mantarları ile yüksek ökaryotik hücre kültürleri kullanılarak yapılmaktadır. Mevcut araştırma projelerinin her birinde, mühendislik, fizik, kimya, hesaplamalı bilimler ve tıp gibi pek çok farklı disiplinlerden uzman araştırmacılar birlikte çalışmaktadırlar. Bu mükemmeliyet merkezi yapısı ile İTÜ-MOBGAM, 4012 metrekarelik bir binada, modern güvenlik sistemleriyle de çağdaş bir donanıma sahiptir.

İTÜ-MOBGAM’da sürdürülen pek çok araştırma projesinin, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), TÜBİTAK ve İTÜ Araştırma Fonu gibi çeşitli ulusal kuruluşlar tarafından desteklenmesinin yanısıra, İTÜ-MOBGAM araştırmacıları pek çok uluslararası destekli ve uluslararası ortaklı araştırma projesinde de yer almaktadırlar. Bu yaklaşım ile İTÜ-MOBGAM, küreselleşen dünya ile bilimsel alanda da bütünleşme ve araştırmalarda önde olma hedefine doğru hızla ilerlemektedir.

İTÜ-MOBGAM’ın diğer bir önemli rolü de öğrencilere; öğrenmek, öğretmek, paylaşmak ve birlikte araştırma yapmak gibi fırsatlar sağlayarak, gerek lisans gerekse lisansüstü eğitimi desteklemektir. Türkiye’nin çeşitli biyoteknoloji şirketlerinde görevli olan misafir öğretim üyeleri, İTÜ-MOBGAM’a davet edilerek, fikir ve tecrübelerini araştırmacılar ve öğrencilerle paylaşmaktadırlar.